Sva plaćanja će biti obavljena u konvertibilnim markama. Pri zaduživanju Vaše kartice iznos koji je naznačen na Website-u se konvertuje u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji primjenjuju operatori kreditnih kartica. 

All payments will be affected in BAM currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.